Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Mat

Opublikowano: piątek, 18 październik 2019
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT
edycja XXI
odbędzie się w czwartek 9 stycznia 2020

W dniu 20 grudnia 2019 r. upływa termin zgłoszeń do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów. 

MAT jest konkursem matematycznym znanym wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Mat

InstaLogik - konkurs matematyczno-informatyczny 2019/2020

Opublikowano: piątek, 18 październik 2019

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Czytaj więcej: InstaLogik - konkurs matematyczno-informatyczny 2019/2020

Galileo 2020

Opublikowano: środa, 16 październik 2019
Konkurs GALILEO przeznaczony jest dla uczniów z klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz I - III liceów ogólnokształcących. Do jego kolejnej edycji zapraszamy w zakresie języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, MATEMATYKI, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.
Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nasze konkursy są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia.
Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru i odbędzie się 3-03-2020 r. (matematyka).

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Leon

Opublikowano: środa, 16 październik 2019

leonn

Konkurs przedmiotowy Leon z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych - klasy I - VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie. Z kolei nagrody mają ich zachęcać do rozwijania swoich umiejętności. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi. 

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Leon

Międzynarodowy Konkurs - "Matematyka bez granic"

Opublikowano: środa, 16 październik 2019

logo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2019/2020 będzie organizowana XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Konkurs - "Matematyka bez granic"